Darovni ugovor i porez

Darovni ugovor i porez

Otac mi je darovnim ugovorom ostavio zemljište. Zanima me plaća li se na to porez i što mi je činiti nakon primitka iste? Treba li ipak to prijaviti na Poreznu upravu i ako da što trebam priložiti od papira?

Zakon o porezu na promet nekretnina oslobađa potomke darovatelja obveze plaćanja poreza na promet. Stoga, Vi kao sin darovatelja niste obvezni platiti porez na promet predmetnog zemljišta. Međutim, morate prijaviti nastanak porezne obveze nadležnoj Poreznoj upravi u zakonskom roku od 30 dana od dana nastanka obveze. Kao prilog prijavi priložite ugovor o darovanju i originalni rodni list.

13.02.2009.
Copyright © 2004 - 2019 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana