Civilna dioba

Civilna dioba

Suvlasnik sam u kući s tetom. Napravljeno je etažiranje, te ona pokušava prodati svoj dio, ali joj ne polazi za rukom. Ne možemo pronaći rješenje jer zahtjeva enormno visoku cijenu za svoj dio. Sada mi prijeti civilnom diobom. Kakav ishod mogu očekivati? U čestici nas je 5 vlasnika.

Iz Vašeg pitanja zaključujem da je predmetna kuća etažirana te da ste se Vi i preostali suvlasnici (ili samo Vaša teta na svom idealnom suvlasničkom dijelu) upisali kao vlasnici posebnog dijela nekretnine povezanog sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom te nekretnine. Etažno vlasništvo se može uspostaviti kada postoji pisana suglasnost svih suvlasnika predmetne nekretnine. Da li je predmetna kuća doista etažirana možete provjeriti uvidom u zemljišne knjige. U posjedovnici zemljišnoknjižnog izvatka predmetne nekretnine, za suvlasnički dio na kojem je uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela (etažno vlasništvo), naznačuje se da se radi o etažnom vlasništvu. Ako je predmetna nekretnina doista etažirana Vaša teta može slobodno, za što joj nije potreban pristanak ostalih suvlasnika, raspolagati svojim suvlasničkim dijelom odnosno svojim etažnim vlasništvom, što znači da ga može ga prodati. To također znači da je nekretnina već podijeljena i to upravo uspostavom etažnog vlasništva. Bitno je napomenuti da, ako je etažiranje doista provedeno, prijetnje Vaše tete civilnom diobom su bespredmetne. Civilna dioba jest jedan od načina na koji se suvlasništvo nad nekretninom može podijeliti, a Vaša nekretnina je već podijeljena. Ukoliko je nekretnina već etažirana ista ne može biti podijeljena i civilnom diobom. Civilna dioba zapravo znači da će nekretnina biti prodana na javnoj dražbi te da će se iznos koji se dobije od prodaje podijeliti među svim suvlasnicima sukladno veličini njihovih suvlasničkih dijelova.

12.12.2008.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana