Bračni ugovor i imovinsko pravni odnosi

Bračni ugovor i imovinsko pravni odnosi

Poštovani, roditelji su mi dali novac za kupnju stana. Suprug i ja smo u braku i želimo odmah napraviti izuzeće tog stana iz bračne stečevine. Da li nam je u tom slučaju dovoljno napisati izjavu kod javnog bilježnika i hoće li to jednog dana biti dostatno ili je potrebno sklopiti bračni ugovor kod odvjetnika? Unaprijed hvala i lijepi pozdrav!

S obzirom da se bračnim ugovorom uređuju imovinskopravni odnosi na na postojećoj ili budućoj imovini, po mojem mišljenju, najsigurnija je varijanta sklopiti bračni ugovor (mora biti u pisanom obliku, a potpisi stranaka moraju biti ovjereni). Iz Vašeg pitanja je jasno da se ne radi o bračnoj stečevini (jer se radi o imovini koju niste suprug i Vi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice niti potječe iz te imovine, već o imovini koja je stečena darovanjem od Vaših roditelja), ali s obzirom na možebitne kasnije komplikacije (u slučaju razvoda braka i eventualnog spora oko imovine) preporučio bih sklapanje bračnog ugovora (iako bi i izjava dana kod javnog bilježnika imala određeni pravni učinak i dokaznu snagu u eventualnom sudskom postupku).

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

12.12.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana