Bračna stečevina i stambeni kredit

Bračna stečevina i stambeni kredit

Poštovani, da li plaćanje rata kredita ulazi u bračnu stečevinu? Prije stupanja u brak kupila sam nekretninu (kuću, glasi na moje ime) koju sam adaptirala i napravila u njoj tri stana. Za to sam podigla kredite (nažalost u švicarskim francima) koje sam započela otplaćivati prije braka. Nastavila sam ih otplaćivati i tijekom braka (sama, bez pomoći supruga - ne znam da li su uplatnice koje glase na moje ime dovoljan dokaz za to), a otplaćujem ih i sada. Suprug nije sudjelovao u otplaćivanju kredita jer je imao znatno manja primanja od mojih, a osim toga, smatrala sam da nekretninu koju sam kupila prije braka trebam otplaćivati sama. Suprug je dijelom svojih primanja sudjelovao u troškovima svakodnevnog života. Ostalo je trošio za svoje potrebe. Dva sam stana za vrijeme trajanja braka prodala sa svrhom potpune otplate nekih kredita. U preostalom stanu sam do prije godinu dana živjela sa suprugom, a potom se on odselio. Sada u stanu živim sama, a u tijeku je sudski razvod braka. Vezano uz podjelu bračne stečevine suprug smatra da bih mu trebala isplatiti polovinu novčanog iznosa svih uplaćenih rata svih kredita. Ima li pravo? Napominjem, majka mi je novčano pomogla u adaptiranju kuće s gotovinskim iznosom od ukupno 20.000 EU i kreditom u istom iznosu kojeg ona otplaćuje. Zahvaljujem za odgovor.

Po mojem mišljenju, tužbeni zahtjev Vašeg supruga, kojom traži polovinu novčanog iznosa svih uplaćenih rata kredita, trebao bi biti odbijen kao neosnovan. Čak i da ste Vi rate kredita otplaćivali iz svoje plaće, a ako se uzme da ste Vi cijelu svoju plaću (koja predstavlja bračnu stečevinu) trebali trošiti na zajedničke potrebe, isto se odnosi i na Vašeg (bivšeg) supruga, a budući da navodite da je on dio prihoda trošio za vlastite potrebe (što, naravno, trebate u postupku dokazati), mislim da biste trebali uspjeti u postupku, tim više što je on živio u Vašoj nekretnini (stečenoj prije trajanja braka), za koju ste, između ostalog, otplaćivali kredit.

Marko Križanec dipl.iur.

Na Vaša pitanja odgovara: Marko Križanec, dipl. iur. sa iskustvom iz područja nasljednog prava, ostavinskog postupka i zemljišno-knjižnog prava

18.11.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana