Pravni savjeti

Odgovori na Vaša pravna pitanja

Problemi kod kupoprodaje nekretnine, imovinsko-pravna pitanja i drugi pravni problemi vezani uz nekretnine mogu stvoriti mnoge nedoumice. U ovoj rubrici možete pronaći odgovore na pravna pitanja ili postaviti svoja. Pretražite arhivu pitanja i odgovora ili pošaljite svoj upit na e-mail: pravnik@nekretnine.net.

Na pitanja odgovara naš stručni suradnik Marko Križanec dipl.iur.

* Odgovori će biti objavljeni na ovoj stranici
* Učestalost odgovora ovisit će o broju postavljenih pitanja
* Ne garantiramo odgovor na svako postavljeno pitanje

Ugovor o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju sa suprugom

Ugovor o dosmrtnom / doživotnom uzdržavanju sa suprugom

Poštovani, molim Vas za informaciju! Da li se zakonski može načiniti ugovor o / dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, sa suprugom koja je 10 godina mlađa kao davateljicom uzdržavanja?

Cijeli članak...
Prijava poreza za najam stana

Prijava poreza za najam stana

Poštovani, željela bih iznajmiti nekretninu - riječ je o stanu od 58m2 na području Trešnjevke, Zagreb. Zanima me koja je procedura ako želim na "bijelo" iznajmiti stan? Kakve dokumente moram potpisati s osobom koja će stan unajmiti, moram li ih ovjeriti kod javnog bilježnika? Na koji način plaćam...

Cijeli članak...
Oslobađanje od poreza na promet nekretnina

Oslobađanje od poreza na promet nekretnina

U Srpnju prošle godine sam kupila nekretninu - stan na adresi boravišta, koja je ujedno moja prva kupovina nekretnine, u kojoj kao jedini član stanujem. Uredno sam predala papire Poreznoj upravi, no do danas nisam dobila Rješenje. Zbog životnih okolnosti, namjeravam odjaviti prebivalište koje je...

Cijeli članak...
Usmena oporuka

Usmena oporuka

Prošle godine u 6 mjesecu preminuo je iznenada moj dobar prijatelj. Živio je sam već nekoliko godina otkako mu je umrla majka. Nije imao nikoga pa sam mu ja pomagao u obavljanju svakakvih poslova... braće nema, niti ga je od rodbine itko obilazio i mario za njega. U tri navrata je bio po tjedan...

Cijeli članak...
Pravo vlasništva i pravo posjeda

Pravo vlasništva i pravo posjeda

Brat i ja živimo s roditeljima u bakinom stanu, ona također živi sa nama. Ona je mamina mama. Moji roditelji su pred razvodom, a moj otac ne želi otići iz stana. Zanima me ima li on zakonski pravo živjeti i dalje u tom stanu budući tu živi zadnjih 26 godina. Nikakvi računi ne dolaze na njegovo...

Cijeli članak...
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Majka i ja smo kupile svaka po pola kuće prizemnice koju smo suprug i ja nadogradili i u tome potpuno sami financijski sudjelovali. Sada je to katnica s kompletno novim ulazom, stubištem, krovištem... Majka bi svoj dio prizemlja ostavila meni pa me zanima je li ugovor o dosmrtnom uzdržavanju...

Cijeli članak...
Prava bračnih i izvanbračnih drugova

Prava bračnih i izvanbračnih drugova

Prije nekoliko mjeseci umro mi je stric i ostavio svoju kuću (2/3) meni i jednoj gospođi (1/3), na osnovi valjanog ugovora o doživotnom uzdržavanju. Naknadno, nakon smrti strica, ona se kod matičara upisala kao njegov izvanbračni drug, iako nije živjela u istom kućanstvu, nisu imali zajednički...

Cijeli članak...
Raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Potreban mi je pravni savjet u vezi raskida dosmrtnog uzdržavanja kojeg sam sklopio s mojom kćerkom 2007., a s kojim sam joj dao stan kojeg je ona automatski uknjižila na svoje ime s time da me uzdržava do smrti te da mi obvezno daje tri obroka dnevno, zrači sobu, snosi sve moje bolničke...

Cijeli članak...
Društveno vlasništvo i upis u zemljišnje knjige

Društveno vlasništvo i upis u zemljišnje knjige

Društvo (kud) je bilo vlasnik zgrade narodnog učilišta. Pod okriljem istog djelovalo je više sekcija (dramska, folklor, tamburaši, knjižnica,...), a uposleni su bili i kino-oprateri, čistačice, blagajnice... i sve to pod okriljem tadašnjeg rkud-a (bili su uposlenici KUD-a). Negdje 50-tih godina...

Cijeli članak...
Bračna stečevina i nasljeđivanje

Bračna stečevina i nasljeđivanje

Nakon smrti oca, na kojem se vodilo vlasništvo kuće na moru i stana,održana je ostavinska rasprava. Majka nije postavila zahtjev za izdvajanje bračne stečevine, a napominjem da su i kuću na moru i stan roditelji stekli u braku. Brat je tražio trećinu i jedne i druge nektretnine i po rješenju o...

Cijeli članak...
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana