Pravni savjeti

Odgovori na Vaša pravna pitanja

Problemi kod kupoprodaje nekretnine, imovinsko-pravna pitanja i drugi pravni problemi vezani uz nekretnine mogu stvoriti mnoge nedoumice. U ovoj rubrici možete pronaći odgovore na pravna pitanja ili postaviti svoja. Pretražite arhivu pitanja i odgovora ili pošaljite svoj upit na e-mail: pravnik@nekretnine.net.

Na pitanja odgovara naš stručni suradnik Marko Križanec dipl.iur.

* Odgovori će biti objavljeni na ovoj stranici
* Učestalost odgovora ovisit će o broju postavljenih pitanja
* Ne garantiramo odgovor na svako postavljeno pitanje

Angažiranje agencije za prodaju stana

Angažiranje agencije za prodaju stana

Poštovani, vlasnik sam 1/3 nekretnine (stana). U dogovoru sa ostalim vlasnicima stan bismo prodali. Može li u tom slučaju svaki od vlasnika angažirati svoju agenciju koja bi posredovala prodaji ili se može angažirati isključivo jedna?

Cijeli članak...
Nasljedstvo i plaćanje poreza

Nasljedstvo i plaćanje poreza

Poštovani, Od ujaka smo brat i ja naslijedili nekretninu. Zanima me: 1) plaća li se posebno porez na zemljište i posebno na građevinu koja je izgrađena na toj zemlji? Npr. na čestici zemlje od 250 m2 je izgrađen poslovni prostor od 93 m2. Plaćam li porez na česticu zemlje za svih 250 m2 ili samo...

Cijeli članak...
Raskidanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Raskidanje ugovora o doživotnom uzdržavanju

Poštovani, s bakom sam nedavno raskinula ugovor o doživotnom uzdržavanju. Pola kuće je u mom vlasništvu, a pola je njezino. Predložili smo njenoj kćeri, mojoj tetki, s obzirom da će ona naslijediti bakinu polovicu kuće (nismo u dobrim odnosima sa bakom, mada ne znamo da li je napravila oporuku)...

Cijeli članak...
Etažiranje i uporabna dozvola

Etažiranje i uporabna dozvola

Poštovani, živim u zgradi od sedam stanova. Moj stan je etažiran, ali zgrada nema uporabnu dozvolu. Dobili smo rješenje sa kaznama i naknadama za sve stanove kako bi cijela zgrada mogla biti legalizirana, a poslije toga kako bi mogla dobiti i uporabnu dozvolu.Ukoliko vlasnici dva stana žele...

Cijeli članak...
Uknjižba i parcelacija zemljišta

Uknjižba i parcelacija zemljišta

Poštovani, naslijedila sam od djeda 1/3 poljoprivrednog zemljišta, čime sam postala suvlasnik tog zemljišta zajedno sa svoja dva strica. U katastru je suvlasništvo provedeno i imam posjedovni list. Prema katastru cijelo zemljište je jedna čestica, dakle nije parcelizirano na tri dijela. U...

Cijeli članak...
Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

Poštovani, imam ponudu za kupnju poljoprivrednog zemljišta na jednom otoku, koje je smješteno preko puta građevinskog područja tj. nekoliko metara udaljenosti od građevinskog područja. Zemljište je udaljeno od mora 80-100 m. Zanima me što sve treba provjeriti prilikom kupnje zemljišta, kako...

Cijeli članak...
Posrednička naknada (provizija) agencija za nekretnine

Posrednička naknada (provizija) agencija za nekretnine

Poštovani, moje pitanje tiče se agencije za nekretnine. Ako osoba traži stan za najam, pronađe oglas(e) i kontaktira agenciju da joj pokažu taj stan(ove), smije li agencija toj osobi naplatiti proviziju, budući da ta osoba nije nalogodavac već samo želi vidjeti stanove koje je sama pronašla....

Cijeli članak...
Naplata duga za režije prema ugovoru o najmu nekretnine

Naplata duga za režije prema ugovoru o najmu nekretnine

Poštovani, iznajmili smo lokal te je sklopljen ugovor s obrtnikom 2006. godine na tri godine, koji je kasnije aneksom ugovora produžen. Ugovor je raskinut 30.10.2010. Režije su bile na ime najmodavca, ali je u ugovoru bilo navedeno da režijske i sve ostale troškove snosi najmoprimac. Isti obrtnik...

Cijeli članak...
Nasljeđivanje obiteljske kuće

Nasljeđivanje obiteljske kuće

Poštovani, molim za savjet. Živim na otoku i imam samo sestru koja se odselila 2000.g. Kuća u kojoj smo stanovali je prodana, u međuvremenu je kupljen teren na kojem je otac započeo sa gradnjom nove kuće, točnije prizemlja. 2003. sam se zaposlio u firmi te sam uz kredit i svoj privatni posao...

Cijeli članak...
Kupoprodajni ugovor sa prodavateljom, fiducijski vlasnik banka

Kupoprodajni ugovor sa prodavateljom, fiducijski vlasnik banka

Poštovani, imam pitanje vezano za kupoprodaju nekretnine koja je opterećena fiducijskim vlasništvom od strane banke prodavatelja. Zanima me da li se može sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavateljom, iako je u trenutku sklapanja fiducijski vlasnik banka kojoj on duguje sredstva iz kredita? Radi...

Cijeli članak...
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana