Erste banka ponudila povoljnije uvjete kreditiranja u okviru POS+ programa uz mogućnost financiranja vlastitog učešća

Erste banka ponudila povoljnije uvjete kreditiranja u okviru POS+ programa uz mogućnost financiranja vlastitog učešća

U suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Erste&Steiermärkische Bank d.d. ponudila je povoljnije uvjete kreditiranja za kupnju stanova prema POS+ programu. Također, osim stambenog kredita, povoljniji uvjeti uključuju i financiranje obveznog 15-postotnog vlastitog učešća.

Stambeni krediti odobravaju se u iznosu od 15.000,00 do 500.000,00 eura, a maksimalno do 75% cijene stana. Rok povrata iznosi do 29 godina uz mogućnost počeka do 12 mjeseci koji ne ulazi u rok otplate. Kamatna stopa kreće se od 12M EURIBOR + 4,7 p.p. do 12M EURIBOR + 5,3 p.p. ovisno o statusu klijenta kao i nekretnini koja je predmet kupnje. Naknada iznosi 0,25% od odobrenog iznosa kredita, a maksimalno 1.000,00 kuna. U slučaju korištenja počeka do 12 mjeseci, kamatna stopa za to vrijeme manja je za 1,0 p.p. u odnosu na redovnu.

Krediti za financiranje vlastitog učešća odobravaju se do 15% cijene stana, a maksimalno do 25.000,00 eura, s rokom povrata do 20 godina i mogućnost počeka do 12 mjeseci (poček ulazi u rok otplate). Kamatna stopa kreće se od 12M EURIBOR + 5,3 p.p. do 12M EURIBOR + 7,4 p.p., ovisno o statusu klijenta kao i nekretnini koja je predmet kupnje. Naknada iznosi 0,5% od odobrenog iznosa kredita, a maksimalno 500,00 kuna.

Instrumenti osiguranja za stambene kredite su, osim obveznih (Izjava suglasnosti o zapljeni primanja u kreditu, mjenica i zadužnica) još i hipoteka na nekretnini koja se kupuje putem kredita, polica životnog osiguranja u visini osigurane svote minimalno 20% iznosa kredita te polica osiguranja nekretnine. Za kredite za financiranje vlastitog učešća do 10.000,00 eura primjenjuju se samo obvezni instrumenti osiguranja (Izjava sugalsnosti o zapljeni primanja, mjenica te zadužnica), dok je za iznose dod 10.000,01 do 25.000,00 eura potrebno još 10% novčanog depozita ili neki drugi instrument, odnosno njihova kombinacija, ovisno o preferencijama klijenta: polica osiguranja
života s otkupnom vrijednosti, stambena štednja, udjeli u investicijskim fondovima Erste-investa itd.

POS+ program financira kupnju stana kroz tri razine. Osim vlastitog učešća kupca i kredita banke, treći element predstavlja zajam javnih sredstava koji odobrava APN u iznosu od 200 eura po m2 korisne površine stana (minimalno 14,29% cijene stana), neovisno o njegovoj prodajnoj cijeni. Kamatna stopa u razdoblju otplate javnih sredstava iznosi 4%.

 

Za dodatne informacije:
Erste&Steiermärkische Bank d.d., 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a,
www.erstebank.hr


Služba komunikacija
Zagreb
Dario Gabrić, tel.: +385 (0)62 37 13 71; fax.:+385 (0)62 371 981; e-mail: pr@erstebank.com
Danijela Trbović, tel.: +385 (0)62 37 15 31; fax.:+385 (0)62 371 981; e-mail: pr@erstebank.com
Nataša Vuletić, tel.: +385 (0)62 37 15 21; fax.:+385 (0)62 371 981; e-mail: pr@erstebank.com

Rijeka
Irena Lošćac-Gombač, tel.:+385 (0) 62 37 52 22; fax.:+385(0)62 375 947; e-mail: pr@erstebank.com

27.05.2013.
Copyright © 2004 - 2018 | Trader Media East & Oglasnik d.o.o. - Sva prava pridržana